Cadrul Legislativ

Temeiul legal al serviciilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare este reglementat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 și legea 101 actualizată în 2014, care prevăd obligativitatea efectuării lucrărilor de salubrizare (deratizare, dezinsecție și dezinfecție). Conform celor două legi, fiecare instituție/ societate trebuie să încheie un contract de colaborare cu firme autorizate și specializate în efectuarea unor astfel de intervenții.

Legislația națională în vigoare stipulează în mod clar obligativitatea efectuării periodice a tratamentelor de deratizare și dezinsecție, precum și cuantumul amenzilor aplicate în cazul neefectuării acestora.

 

A. FRECVENȚA DE EXECUȚIE ȘI OBLIGATIVITATEA EFECTUĂRII

  1. În conformitate cu Ordinul nr. 119 din 2014 privind aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, stipulează la Art. 50: dezinsecția periodică se va face la intervalele prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni; între operațiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecție curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.
  2. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 08.05.2006, cu modificările și completările ulterioare stipulează la Art. 2, pct. 5: ,,să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de Direcția de Sănătate Publică teritorială.”

 

B. CONTAVENȚII STABILITE ÎN CAZUL NEEFECTUĂRII TRATAMENTELOR DE DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

HG 857/2011, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice stipulează la Art. 57:

,,Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3000 la 8000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare în unități de orice tip de către deținătorii acestora

b) nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de disconfort în unități de orice tip

De asemenea, se mai specifică obligativitatea efectuării tratamentelor de deratizare și dezinsecție numai cu personal atestat; utilizarea produselor avizate de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide; interzicerea aplicării de tratamente cu produse pesticide din grupele de toxicitate I și II în interioarele unităților de orice tip și ale locuințelor.

 

C. FIRMA DEZINSECTIE CLUJ – AUTORIZAȚII

  1. Obținerea și menținerea certificatului de autorizare pentru Sistemul de Management al calității, conform Standardului ISO 9001:2008
  2. Obținerea și menținerea certificatului de autorizare pentru Sistemul de Management al Mediului, conform standardului ISO 14001:2004
  3. Obținerea și menținerea certificatului de autorizare pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, conform standardului OHSAS 18001:2008

Firma Dezinsectie Cluj – S.C. GREEN ECO  S.R.L. deține toate autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților D.D.D:

1. Direcția Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor

2. Direcția de Sănătate Publică

3. Direcția Fitosanitară

Trimite mesaj
Bună ziua! Cu ce informații te putem ajuta?
Call Now Button